DANUBIUS spol. s r.o.

ADRESA:
Lipského 17
841 01 Bratislava-Dúbravka
Slovenská republika

PREVÁDZKA: / Korešpondenčná adresa /
Hadovská cesta č. 19
945 01 Komárno

Tel:
035/7740 098
035/7740 686

Fax:
035/7740 822

E-mail:
danubius@danubius.sk

Ekonomicke oddelenie E-mail:
ekonom@danubius.sk

Odbyt E-mail:
predaj@danubius.sk

IČO: 17 643 732
IČ DPH: 2020398545

Označenie registra, číslo zápisu:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro. Vložka č. 121796/B