O NÁS

Spoločnosť DANUBIUS spol. s r.o. chce byť stabilným a dôveryhodným partnerom na potravinárskom trhu západného Slovenska, resp. v celom regióne. Cieľom spoločnosti je stať sa partnerom pre náročného zákazníka, ktorý sa bude predovšetkým orientovať na kvalitu vyrábanej produkcie. Víziou spoločnosti je stať sa silnou, rešpektovanou a uznávanou spoločnosťou na trhu.

Svoje aktivity reguluje tak, aby čo najmenej škodili planéte, životnému prostrediu. Dôkazom je aj postupné zavádzanie papierových tašiek a spoplatňovanie igelitových sáčkov, aj keď toto opatrenie nevyvoláva priaznivé ohlasy u zákazníkov. Pre spoločnosť je dôležitý aj zdravší životný štýl. Preto spoločnosť ponúka iba vysoko kvalitné výrobky, z ktorých si zákazník vždy vie vybrať to najvhodnejšie pre neho samého.

Rešpektovanie dodávateľov a komunít je asi tou najdôležitejšou aktivitou, ktorú spoločnosť, teda ak chce úspešne podnikať, musí dodržiavať. Dodávateľov si vyberá veľmi pozorne. Do vzťahov, či už nových, či už dlhoročných, vkladá veľa energie, aby na oboch stranách bola spokojnosť na prvom mieste.

        DANUBIUS spol. s r.o. je tu pre Vás už od roku “1991”

HYGIENICKÉ PODMIENKY

Spoločnosť DANUBIUS spol. s r.o. vyrába mäsá a mäsové výrobky v prísne hygienických podmienkach, zabezpečujúcich zdravotnú nezávadnosť požívatín založenú nie len na preventívnych, ale aj na prísnej kontrole už hotových výrobkov.

Spoločnosť má dlhoročne zavedený systém riadenia kvality, ktorý je certifikovaný medzinárodne uznávanými normami ISO. Uvedenými normami sa riadi celá spoločnosť a to od nákupu surovín, spracovania, výroby až po expedíciu hotových výrobkov na predajne.

VÝROBNÝ PROGRAM

Spoločnosť ponúka viac ako 160 druhov mäsových výrobkov a neustále sa usiluje o nové námety na rozširovanie sortimentu výrobkov, aby sa dosiahla čo najväčšia spokojnosť zákazníkov.